Fevzi Çakmak Mah. 10438 Sok. No: 6 (42050) Karatay / Konya

İŞLETME ÇEVRE KURALLARI

İŞLETME ÇEVRE KURALLARI


AL-SAN A.Ş. firması olarak hedefimiz çevremizi korumak ve sürekliliğini sağlamak için tüm çevre yasa ve yönetmenliklerine uyarak, personelimizi çevre konusunda sürekli eğiterek, çevre etkilerini kontrol altına tutarak, bu etkileri azaltarak çevresel performansımızı sürekli iyileştirmek ve bu bilincin tüm ürün üretim faaliyetini ‘Operasyonel İş Mükemmelliği’ ile gerçekleştirerek gelecek kuşaklara yaşanabilir temiz bir çevre bırakmaktır.

AMAÇ:

AL-SAN A.Ş. olarak politikamızı hayata geçirmek için yapacağımız faaliyetler.

• Çevre boyutları ile ilgili tüm yasal genellikler ile müşteri gerekliliklerini sağlayarak sürekli gelişim ve iyileştirme sağlamak.

• Teknik ve ekonomik olanaklar çerçevesinde çevreye en az zarar veren uygun teknolojileri kullanıp ham madde kullanımını azaltarak, doğal kaynakların korunması sağlamak.

• Tesis ve proses tasarımında çevresel etkileri göz önünde bulundurmak.

• Çevresel performansımız sürekli iyileştirmesi yönünde çevre yönetim sistemimizi geliştirmek.

• Çevreye olan sorumluluklarımız konusunda tüm çalışmalarımızı, taşeronlarımız ve çevre halkını bilinçlendirerek katılımlarını sağlamak.

• Ürünün çevresel etkilerinin iyileştirilebilmesi için tedarikçilerle ve müşterilerle sürekli iletişim içerisinde bulunmak.

• Üretim taşıma, stoklama, işletme, arıtma ve bakım faaliyetleri sonucu oluşabilecek atık azaltarak geri dönüşüm ve yeniden değerlendirme alternatiflerini değerlendirmek.

• İş sağlığı ve güvenliği kuralları çerçevesinde oluşabilecek acil durum risklerini azaltarak, sağlık güvenlik ve çevre bütünlüğünü oluşturmaktır.

KAPSAM:

Şirketimiz tüm çalışanlarının katılımıyla, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakmak için;

• Doğal kaynakları verimli kullanmak,

• Çevre ile ilgili kanunlara uymak

• Çevre kirliliğini önlemek gibi çevreye yönelik her türlü iyileştirici ve eğitici faaliyetler yürütmektir.


Bu doğrultuda;
• Ürün ve hammaddelerin tedarik aşamasında çevreye duyarlı firmalara öncelik tanımaktayız.

• Kullanacağımız teknolojilerde enerji verimliliği yüksek cihazların alımına özen göstermekte ve her yıl yapılan yenilemelerimizde enerji tasarrufu sağlayacak sistem geçişlerine ve cihaz alımlarına çalışmaktayız.

• Çevreye vereceğimiz zararı minimize etmek için oluşan atıkları, tesis içerisinde belirlenen noktalarda toplanmasını sağlayarak lisanslı firmalar tarafından geri dönüşüm için alınması sağlanmaktır.

• Çeşitli dönemlerde çevreyle ilgili görsel ve anlatımlı toplantılar düzenleyerek çalışanlarımızın çevreye olan duyarlılığını artırmaya çalışmaktır.

HEDEFLER:

Tesis faaliyetlerinin çevreye olabilecek olumsuz etkisi yasal şartlar ve tesis hedefleri doğrultusunda azaltılmaya çalışılmaktadır;

• Tesis kişi başı su tüketiminin azaltılması,

• Tesis elektrik tüketiminin azaltılması,

• Tesis doğalgaz tüketiminin azaltılması,

• Tesis motorin tüketiminin azaltılması,

• Kimyasal tüketiminin azaltılması,

• Faaliyetler sonucu oluşan atık miktarının azaltılması,

• Tesise alımı yapılan motor şanzıman ve yağlama yağlarından oluşan ve lisanslı taşıyıcılara verilen mekanik yağ miktarının standart seviyede tutulması veya azaltılmasının sağlanması başlıca hedeflerimizdir.

UYGULAMA:

• Çalıştığımız tedarikçi firmaların seçiminde çevreye duyarlılıkları da değerlendirilmektedir. Bu konuda diğer kriterlerle birlikte çevre duyarlılık çalışmalarını belgelendirmiş firmalar tercih edilmeye çalışılmaktadır. Belge sahibi firmalar tedarikçi seçiminde ön plana çıkmaktadır. Çevre ile ilgili yasal düzenlemeler ve yeni trendler takip edilmekte ve tedarikçi firmalar ile paylaşılarak kendilerinin de bu şartları sağlayacak şekilde iş akışlarında değişiklik yapmaları talep edilmektedir.

• Yıllık eğitim programları doğrultusunda çalışanlarımıza çevre eğitimleri verilmektedir. Eğitimler doğal kaynakların tüketiminin azaltılması, atıkların azaltılması ve doğru şekilde ayrıştırılması, tehlikeli atıklarla ilgili yapılması gerekenler gibi konuları içermektedir. Eğitimler hem iç ve dış kaynaklı olarak sürdürülmektedir.

• Çıkan kimyasallar ve atıklar lisanslı taşıyıcı firmalara verilerek bertaraf edilmektedir.

• Temizlik ve bakım amaçlı alınan kimyasalların ambalaj atıkların azaltılması amaçlı olarak daha büyük ambalajlı ürünler temin edilmekte, küçük gramajlı ürünlerin kullanımı zorunlu durumlar dışında tercih edilmemektedir.

• Tehlikeli atıkların azaltılmasına yönelik olarak civa içeren ve daha kısa ömürlü olan floresan aydınlatmalar yerine, (bölüm bölüm) daha uzun ömürlü led aydınlatmaların kullanımına geçilmesi için çalışmalara başlanmıştır.

• Tesisimiz yeşil alan olan kısmında ağaçlar için damlama sulama sistemi kurulmuştur. Diğer kısmında zamanlı su fıskiyeleri takılarak su tasarrufu yapılması sağlanmıştır.


SONUÇ:

Firmamız “ÇEVRE İZİNİ” alınması faaliyetleri kapsamında olmadığı halde çevreye duyarlılık açısından zaman zaman ses, gürültü toz ölçümleri lisanslı firmalara yaptırılmakta çıkan sonuca göre eksiklikler varsa gerekli tedbirler alınmaktadır.

Size sayfamızda mümkün olan en iyi deneyimi sağlamak için çerezlerden faydalanıyoruz. Kullandığımız çerezler ve bunları nasıl devre dışı bırakacağınız hakkında bilgi edinmek için Çerez Politikamıza bakabilirsiniz. Sayfamızdaki ziyaretinize devam ederek çerez kullanımını onaylamış olursunuz. Daha Fazla Bilgi Tamam